Live Roulette

oktober 25, 2018

Live-Roulette

Sådan spiller du Live Roulette

Live Roulette er blevet et populært fænomen når du spiller online casino, og det tilføjer da også en helt ekstra dimension til det at spille roulette på nettet. Vi har derfor lavet en lille guide til dig, som godt kunne tænke sig at lære, at spille Live Roulette.

Formål med Live Roulette

Roulettehjulet omfatter tallene 1-36 samt et enkelt 0.
Formålet i Live-Roulette er at forudsige det tal, som kuglen vil lande på, ved at lægge en eller flere indsatser, som dækker netop dette tal.
Efter den tid, der er afsat til at satse, er gået, spinner dealeren kuglen på roulettehjulet. Efter noget tid vil kuglen lægge sig til rette i en af de nummererede lommer på hjulet. Du vinder, hvis du har lagt en indsats, der dækker netop dette tal.

Indsatstyper

Du kan foretage mange forskellige slags indsatser på roulette-bordet. Hver indsatstype omfatter en bestemt gruppe tal, og hver type har sin egen udbetalingsrate.
Indsatser, som ligges på et nummereret felt eller på linjerne mellem dem, kaldes for Indre indsatser, mens indsatser, som ligger i de særlige sektioner/felter nederst og til venstre på bordet, kaldes for Ydre indsatser.

Indre indsatser

  • Lige på – Læg din jeton direkte på et enkelt tal (inklusive 0).
  • Splitindsats – Læg din jeton på den vertikale eller horisontale linje mellem to tal.
  • Gadeindsats – Læg din jeton for enden af en talrække. En gadeindsats omfatter tre tal.
  • Hjørneindsats – Læg din jeton på et hjørne, hvor fire tal støder op til hinanden. Alle fire tal er omfattet af indsatsen.
  • Linjeindsats – Læg din jeton for enden af to talrækker, der hvor de støder op til hinanden. En linjeindsats omfatter alle tal i begge rækker, i alt seks tal.

 

Ydre indsatser

  • Kolonneindsats – Læg din jeton på et af felterne “2 til 1” for enden af hver kolonne, og alle 12 tal i kolonnen omfattes af indsatsen. Nul omfattes ikke af nogen af kolonneindsatserne.
  • Dusinindsats – Læg din jeton på et af de tre felter “1. dusin”(tallene fra 1-12), “2. dusin”(tallene fra 13-24) og “3. dusin”(tallene fra 25-36) for at satse på det dusin du tror på.
  • Rød/Sort – Læg din jeton på det Røde eller det Sorte felt for at satse på de 18 røde eller sorte tal. Nul omfattes ikke af nogen af Rød/Sort-indsatserne.
  • Lige/Ulige – Læg din jeton på et af disse felter for at satse på de 18 lige eller ulige tal. Nul omfattes ikke af nogen af Lige/Ulige-indsatserne.
  • 1-18/19-36 – Læg din jeton på et af disse felter for at satse på de første eller sidste 18 tal. Nul omfattes ikke af nogen af 1-18/19-36- indsatserne.

Udbetalinger

Din udbetaling afhænger af den måde, du har satset på:

Indsatstype Omfatter Udbetaling
Lige på 1 tal 35:1
Split 2 tal 17:1
Gadeindsats 3 tal 11:1
Linjeindsats 4 tal 8:1
Hjørneindsats 6 tal 5:1
Kolonneindsats/Dusinindsats 12 tal 2:1
Rød/Sort 18 tal 1:1
Lige/Ulige 18 tal 1:1
1-18/19-36 18 tal 1:1

Ved funktionsfejl annulleres alle indsatser og alle spil.

 

Tilbagebetalingsprocent

Den teoretiske tilbagebetalingsprocent, ved optimalt spil, for Live Roulette er 97,30 %.

Procedure ved fejl

Et spin erklæres ugyldigt, når der er uregelmæssigheder i dealerens spin eller en fejl i roulettehjulet. Kuglen skal foretage mindst 3 fulde rotationer rundt om hjulet, før den falder ned i lommerne på hjulet, ellers det bliver erklæret ugyldigt.
Hvis der indtræffer en fejl i spillet, i spilsystemet eller i spilprocedurerne, vil spillerunden midlertidigt blive sat på pause, mens dealeren underretter den vagthavende leder. Spillerene vil via chatten eller ved hjælp af en pop-up-besked på skærmen blive orienteret om, at fejlen er ved at blive undersøgt. Hvis den vagthavende leder kan løse problemet med det samme, vil spillerunden fortsætte som normalt. Hvis problemet ikke kan løses med det samme, vil runden blive annulleret og alle indsatser vil blive betalt tilbage til de spillere, der deltog i den pågældende spillerunde.

Gerelateerde berichten